på grunn av corona viruse blir villmarksleir utsatt til 2021 sesongen, 

villmarksleir

VILLMARKSLEIR

Villmarksleiren ligger på andre siden av bukten og en trenger båt eller kano for
å komme dit.
Her kan du reise på dagsturer eller overnatting. Bade i Lundevannet og gå turer
i området. Det er lagt klar for leirplass til å lag mat på bål. Det er muligheter til
å sette opp telt og overnatte i hengekøy.
Alt utstyr som trengs for å gjøre dette må en ha selv og medbringe til leiren.

Et fantastisk fredfullt område der en virkelig er ute i naturen. Området består
av høye bratte fjell, skog med store og gamle tre, steinrøys, og åpent
berg/natur ned til vannet. En fantastisk plass å utforske og finne ro. Tenk å
våken til utsikt over Lundevannet fra en hengekøy.

Naturen kan by på utfordringer og en ferdes på eget ansvar.

Villmarksleiren er under oppbygging.
Ta kontakt med personal for mer informasjon. Guide kan være med å vise
området.

WILDERNESS CAMP

The wilderness camp is on the other side of the bay and you need a boat or
canoe to get there.
Here you can travel on day trips or overnight stays. Bath in the Lundevannet
and go for walks in the area. The campsite is ready for campfire cooking. There
are opportunities to set up a tent and spend the night in a hammock.
All the equipment needed to do this must be self-contained and brought to the
camp.

A wonderfully peaceful area where one really is out in nature. The area consists
of high steep mountains, woods with large and old trees, rocky shores, and
open rock / nature down to the water. A fantastic place to explore and find
peace. Imagine waking up to a view of the Lundevannet from a hammock.

Nature can offer challenges, and this is a journey at your own risk.

The wilderness camp is under construction.
Contact the staff for more information. Guide can help show the area.