Utleie kanoer

Kanoer

CANOES FOR RENT

 

We have 2 canoes for rent. There is room for 2 adults and 1 child in each of them. The canoes are easy to get into and are steady in the water.

 

Canoe rental per day NOK 200, - 

Week rental NOK 950, - 

 

According to Norwegian law, you need life jackets, which are rented for NOK 25, - per person per rental period.

LEIE AV KANOVi har 2 kanoer til leie. Det er plass til 2 voksen og 1 barn i hver av dem.

Kanoene er lette å komme oppi og er stødige i vannet.

 

Leie av kano pr døgn kr. 200,- 

Ukeleie kr. 950,-

 

Ifølge Norsk lov er det påbudt med redningsvester, som leies for kr. 25,- pr person per leieperiode.